Stimaţi utilizatori!
Vizualizări: 701 / Publicat: 3-12-2013, 11:09 /
În conformitate cu Hotărârea  Guvernului Nr. 269 din 18 aprilie, 2013,  Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, este reorganizat şi redenumit în Institutul Naţional de Cercetări Economice.

SE ANUNŢĂ SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR
Vizualizări: 19 / Publicat: 30-01-2014, 10:35 /

Se anunţă susţinerea tezei de doctor 


Data 27 februarie 2014,

ora 14:00  

Local Institutul Naţional de Cercetări Economice,

adresa mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 45, bir. 209

 


Vizita conducerii Universităţii Populare din Moldova la Institutul Naţional de Cercetări Economice
Vizualizări: 31 / Publicat: 23-01-2014, 15:29 /

Vizita  conducerii Universităţii Populare din Moldova la Institutul Naţional de Cercetări Economice

În data de 21 ianuarie, curent, dl Iurie Roşca, Preşedintele Universtiţăii Populare din Moldova (UP) şi dl. Ghenadie Vaculovschi  au efectuat o vizită de lucru în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice (INCE).Şedinţa extinsă a Consiliului Ştiinţific al INCE
Vizualizări: 134 / Publicat: 2-01-2014, 10:51 /

 

 

La data de 24 decembrie 2013, în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice a fost organizată şedinţa extinsă a  Consiliului Ştiinţific, în cadrul căreia au fost examinate rapoartele subdiviziunilor privind realizarea proiectelor ştiinţifice incluse în lista programelor/proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2013. La eveniment au fost prezenţi Dnii m.c. Ion Guceac, Vicepreşedintele AŞM, Dl Corneliu Guţu, dr., Vice-rector ASEM, Dl m.c. Dumitru Moldovanu, ASEM, reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Biroului Naţional de Statistică, etc.

 


Economia RM in ultimele 9 luni: Realizări și Provocări
Vizualizări: 215 / Publicat: 27-12-2013, 10:50 /

Evoluţia economiei Republicii Moldova în primele

nouă luni ale anului 2013: REALIZĂRI și PROVOCĂRI

 

Recent, Biroul Naţional de Statistică a prezentat rezultatele privind evoluţia PIB în primele nouă luni ale anului, care în pofida incertitudinilor parvenite din mediul extern, indică asupra unei evoluţii foarte bune a economiei naţionale în acest an. Conform datelor oficiale, creşterea volumului PIB în această perioadă a atins nivelul de 8%, însumând 73312 mil. lei.

 

 CARACTERISTICILE DE BAZĂ ȘI SPECIFICUL IMM-URILOR ÎN ȚĂRILE CU PIAȚA EMERGENTĂ
Vizualizări: 170 / Publicat: 20-12-2013, 09:04 /
CARACTERISTICILE DE BAZĂ ȘI
SPECIFICUL IMM-URILOR ÎN ȚĂRILE CU
PIAȚA EMERGENTĂ
CARACTERISTICILE DE BAZĂ ȘISPECIFICUL IMM-URILOR ÎN ȚĂRILE CUPIAȚA EMERGENTĂ


Republic of Moldova: challenges and prospects on the accession to the Customs Union Russia - Kazakhstan-Belarus vs. concluding the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement with the European Union
Vizualizări: 198 / Publicat: 18-12-2013, 14:34 /

 

Republic of Moldova: challenges and prospects on the accession to the Customs Union Russia - Kazakhstan-Belarus vs. concluding the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement with the European Union 

 

SUMMARY

 

A series of events marked de Moldovan economy this year: some positive, some less, and some of them even quite challenging for Moldovan economy’s development. One of the most important events that could have a lasting impact on country’s development is the initialing of the Association Agreement with the European Union and of the Deep and comprehensive free trade agreement, which is part of the first. The agreement was initialed at the end of November this year at the Vilnius summit after more than four years of negotiations – DCFTA’s negotiations lasted even less time, from February 2012 till June 2013.


Masa rotundă
Vizualizări: 116 / Publicat: 14-12-2013, 09:10 /

Masa rotundă

„Inegalitatea în bunăstarea populaţiei Republicii Moldova şi măsurile de reducere a ei” 

 

 

Pe data de 12 decembrie 2013,  în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice a avut loc masa rotundă cu genericul „Analiza şi evaluarea securităţii alimentare în contextul aspiraţiilor europene ale Republicii Moldova”

 

Evenimentul a fost deschis de către Dl Tudor Bajura, dr. hab., vice director INCE, care a avut un cuvânt de salut. Moderatorul a fost şeful secţiei „Politici de dezvoltare socială” a  INCE, dr., conf. cerc., ROJCO Anatolii. În cadrul evenimentului au fost prezentate  cîteva rapoarte, printre care comunicarea„Esenţa inegalităţii în diferite teorii economice” (Raportor:  dr., conf. univ., LIVIŢCHI Oxana), Prezentarea tezelor cu genericul: „Evaluarea parametrilor cantitativi ai inegalităţii în bunăstarea populaţiei  Republicii Moldova” (Raportor: dr., conf. cerc., ROJCO Anatolii); „Ocuparea forţei de muncă ca factor de inegalitate” (Raportor: dr., conf. cerc., COLESNICOVA Tatiana); Prezentarea tezelor cu genericul: „Impactul corupţiei asupra diferenţierii sociale în perspectiva integrării europene a Republicii Moldova” (Raportor:  dr., conf. cerc., MOCANU Victor);  „Elaborarea recomandărilor privind reducerea inegalităţii veniturilor populaţiei din   Republica Moldova” (Raportor:  dr., conf. cerc., ROJCO Anatolii).

 

La eveniment au participat circa 25  de persoane,  atât reprezentanţi ai mediului academic cât şi ai ministerilor, asociaţiilor şi reprezentanţi ai societăţii civile.


IMPACTUL SOCIAL-ECONOMIC AL INTRODUCERII TICHETELOR DE MASA IN REPUBLICA MOLDOVA
Vizualizări: 124 / Publicat: 13-12-2013, 08:29 /
IMPACTUL SOCIAL-ECONOMIC
AL INTRODUCERII TICHETELOR DE MASA
IN REPUBLICA MOLDOVA
IMPACTUL SOCIAL-ECONOMICAL INTRODUCERII TICHETELOR DE MASAIN REPUBLICA MOLDOVA

EVALUAREA SITUAŢIEI ACTUALE A SISTEMULUI BANCAR AL REPUBLICII MOLDOVA
Vizualizări: 239 / Publicat: 9-12-2013, 09:15 /
EVALUAREA SITUAŢIEI ACTUALE A SISTEMULUI BANCAR
AL REPUBLICII MOLDOVA
EVALUAREA SITUAŢIEI ACTUALE A SISTEMULUI BANCARAL REPUBLICII MOLDOVA