Masa rotundă „Problemele utilizării în Republica Moldova a metodologiei de evaluare a sărăciei aplicate în UE”
Vizualizări: 434 / Publicat: 19-11-2012, 09:10 /

La 07 decembrie 2012, ora 15:00, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, va organiza masa rotundă cu genericul „Problemele utilizării în Republica Moldova a metodologiei de evaluare a sărăciei aplicate în UE”.

 

În cadrul mesei rotunde se preconizează concentrarea atenţiei pe următoarele 3 probleme:

Abordările metodologice de identificare a sărăciei, utilizate în ţările-membre UE şi posibilitatea aplicării lor în Republica Moldova.
Evaluarea nivelelor de sărăcie relativă şi subiectivă în Republica Moldova şi compararea lor cu ţările UE.
Profilurile sărăciei relative în Republica Moldova şi în ţările UE precum şi analiza lor calitativă.
Sunt invitaţi toţi doritorii şi reprezentanţi ai mass-mediei.
  1. Abordările metodologice de identificare a sărăciei, utilizate în ţările-membre UE şi posibilitatea aplicării lor în Republica Moldova.
  2. Evaluarea nivelelor de sărăcie relativă şi subiectivă în Republica Moldova şi compararea lor cu ţările UE.
  3. Profilurile sărăciei relative în Republica Moldova şi în ţările UE precum şi analiza lor calitativă.

 

Sunt invitaţi toţi doritorii şi reprezentanţi ai mass-mediei.

 


Buletinul informativ al Consiliului Raional Hînceşti
Vizualizări: 909 / Publicat: 7-11-2012, 15:10 /

 

Conlucrarea dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliul raional Hînceşti, în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare economico-socială, se află în plină evoluţie.
În acest context la 17.10.2012 a avut loc desfăşurarea primului Atelier de lucru la care au participat reprezentanţii Academiei şi funcţionari publici, consilieri, reprezentanţi ai sistemului educaţional, medical, asistenţei sociale s.a. din raionul Hînceşti. Scopul Atelierului a fost de a identificare puctele forte si punctele slabe
ale sectorului economic, pe de o parte şi ale sectorului social, pe de altă parte.

Conlucrarea dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliul raional Hînceşti, în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare economico-socială, se află în plină evoluţie.


În acest context la 17.10.2012 a avut loc desfăşurarea primului Atelier de lucru la care au participat reprezentanţii Academiei şi funcţionari publici, consilieri, reprezentanţi ai sistemului educaţional, medical, asistenţei sociale s.a. din raionul Hînceşti.


Download: buletin-noiembrie.pdf [501.17 Kb] (copieri: 410)


Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis
Vizualizări: 543 / Publicat: 5-11-2012, 21:27 /

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis

 

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis (AD) este un eveniment care se desfăşoară anual la nivel global, promovând circulaţia liberă şi deschisă a informaţiilor şi a ideilor. Accesul Deschis a apărut datorită studiului modului în care circulă şi este difuzată cunoaşterea în lumea ştiinţifică şi în domeniul cercetării. Modelele actuale ale revistelor tipărite solicită finanţare, făcând cu greu faţă cerinţelor actuale privind rapiditatea şi puterea de diseminare. Cel mai important scop este accesul deschis la literatura din reviste cu peer-review, iar căile de a atinge acest scop sunt auto-arhivarea şi o nouă generaţie de reviste cu acces deschis.


TRANSFORMAREA INDUSTRIEI AGROALIMENTARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Vizualizări: 691 / Publicat: 30-10-2012, 20:53 /
Dr. Victor MOROZ
Dr. Mihail POISIC
Ignat Anatolie
În primele decenii ale secolului XXI se atestă un nivel foarte înalt de schimbări în sistemul
agroalimentar, atât pe plan global, cât şi pe plan regional şi local. Un sistem agroalimentar cuprinde un
set de activităţi şi relaţii care interacţionează pentru a determina tipul, cantitatea, metodele şi actorii
implicaţi în producerea, procesarea, distribuţia şi consumul produselor agroalimentare.

Dr. Victor MOROZ

Dr. Mihail POISIC

Ignat Anatolie

 

În primele decenii ale secolului XXI se atestă un nivel foarte înalt de schimbări în sistemul agroalimentar, atât pe plan global, cât şi pe plan regional şi local. Un sistem agroalimentar cuprinde un set de activităţi şi relaţii care interacţionează pentru a determina tipul, cantitatea, metodele şi actorii implicaţi în producerea, procesarea, distribuţia şi consumul produselor agroalimentare.

 

Download: ind.-algroalim..pdf [228.04 Kb] (copieri: 522)


Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a şasea a publicaţiei trimestriale de analiză economică
Vizualizări: 1170 / Publicat: 26-10-2012, 10:41 /

 

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a şasea a publicaţiei trimestriale de analiză economică

 

În data de 25 octombrie 2012, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Codru a avut loc lansarea celui de-al şaselea număr al publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe în economia Moldovei”.

Evenimentul a fost deschis de către dl. Alexandru Stratan, directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică.  În cuvântul său de salut, a fost enunţată tematica evenimentului şi au fost prezentaţi invitaţii, printre care s-au enumerat: Dl Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, ministru al economiei, Dl m.c. Ion Tighineanu, Vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Dl Tokhir Mirzoev, Reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internaţional în Moldova, reprezentanţi ai PNUD, Băncii Mondiale în Moldova, precum şi alţi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale (USAID, USAID BRITE, Fundaţia Est-Europeană, UNICEF), misiuni diplomatice în Republica Moldova (Ambasada Suediei, Ambasada Ungariei, Ambasada Germaniei, Ambasada Republicii Cehe), mediul academic şi de stat (Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Economiei, CNAA, Ministerul Transporturilor, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţia pentru eficienţă energetică, Banca Naţională a Moldovei, Ministerul muncii, protecţiei sociale şi familiei), bănci comerciale (Banca Comercială Română, Moldova Agroindbank, Victoriabank), întreprinzători, reprezentanţi ai universităţilor (Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Stat de Relatii Internationale, Universitatea Slavonă) şi societatea civilă.

 


Concurs pentru obţinerea Bursei de excelenţă a Guvernului şi a Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi, pe anul 2013
Vizualizări: 338 / Publicat: 24-10-2012, 21:42 /

Concursul pentru decernarea premiilor Academiei de Științe a Moldovei pentru anul 2012
Vizualizări: 386 / Publicat: 24-10-2012, 21:24 /

Lansarea celui de-al şaselea număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 477 / Publicat: 22-10-2012, 11:47 /
Lansarea celui de-al şaselea număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
La 25 octombrie 2012, cu începere de la orele 10:00, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Codru va avea loc lansarea celui de-al şaselea număr al  publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe în economia Moldovei”. 
Ediţia respectivă va fi dedicată evoluției economiei naționale în prima jumătate a anului 2012. Prezentarea se va axa pe următoarele expuneri:
Evidenţierea principalelor tendințe și rezultate ale economiei naționale. 
Analiza prognozelor pentru anul 2012 și potențialele evoluții ale economiei naţionale. 
Prezentarea studiului „Zona de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv dintre Moldova şi UE – Evaluarea riscurilor”, care se axează pe analiza diferitor aspecte multidimensionale ale acestui acord. Cercetarea calculează impactul care îl va avea ALSAC asupra produselor naționale.
Prezentarea studiului „Compararea producţiei economice înainte şi după începutul tranziţiei. Analiză generală cu accent pe cazul Moldovei”, care se va axa pe provocările cu care se confruntă economiile statelor în perioda de înainte și după tranziție, accentul fiind pus pe economia și specificul național. 
Autorul notei de politici „Investiții, dezvoltare şi reformă în sistemul de justiţie al Moldovei”, va sublinia rolul imens și important al funcționării unui stat de drept și a instituțiilor sale la dezvoltarea economică. 
Publicaţia Tendinţe în economia Moldovei este elaborată de Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS), cu sprijinul Misiunii Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova.

La 25 octombrie 2012, cu începere de la orele 10:00, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Codru va avea loc lansarea celui de-al şaselea număr al  publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe în economia Moldovei”. 


Sinteza rezultatelor Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico - Practice „Creşterea economică în condiţiile globalizării” (a VII-a ediţie) din 18-19 octombrie, 2012
Vizualizări: 571 / Publicat: 22-10-2012, 11:40 /

 

Sinteza rezultatelor Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico - Practice „Creşterea economică în condiţiile globalizării” (a VII-a ediţie) din 18-19 octombrie, 2012

 

Vă comunicăm că la data de 18 - 19 octombrie 2012, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică a organizat a VII-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico - Practice „Creşterea economică în condiţiile globalizării”, cu ulterioara publicare a comunicărilor.

 

Lucrările conferinţei au fost divizate în 5 secţiuni care au avut o tematică specifică, dar care s-au încadrat în genericul evenimentului respectiv.

 

La conferinţă au participat atât reprezentanţi ai mediului academic cât şi cel universitar şi guvernamental. La şedinţa plenară, după ce evenimentul a fost deschis de către directorul IEFS, domnul Alexandru Stratan, dr. hab., conf univ, au luat cuvântul dl dr. Sergiu Ciobanu, viceministru al Economiei, precum şi rectorul ASEM, dl. m.c. Grigore Belostecinic, dr. hab., prof. univ. şi dna Larisa Şavga, dr. hab. prof.univ., rector UCCM.


Strategia de dezvoltare a cercetării-inovării 2020: Moldova cunoașterii
Vizualizări: 800 / Publicat: 18-10-2012, 09:09 /

Implementarea în condițiile Republicii Moldova a componentelor ”triunghiului cunoașterii” – educație-cercetare-inovare reprezintă un imperativ pentru procesul de dezvoltare a țării. În condițiile în care educația a fost declarată drept prioritate națională, este imperios necesară consolidarea rolului cercetării-inovării și elaborarea unei viziuni strategice privind producerea și utilizarea cunoștințelor. Cercetarea-inovarea devine, în situația actuală, un instrument de realizare a creșterii economice sustenabile, dar și un mecanism pentru asigurarea coeziunii sociale și bunăstării populației.

 

Download: strategie2020.pdf [1.27 Mb] (copieri: 743)