Omagiu la 75 de ani de la naştere Dlui GHEORGHE ILIADI, doctor habilitat în economie, profesor cercetător, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Vizualizări: 400 / Publicat: 18-03-2013, 11:11 /
Gheorghe Iliadi,
doctor habilitat în economie, profesor cercetător, activează  în domeniul  ştiinţei economice de 45 de ani, afirmându-se ca specialist notoriu în domeniul economiei naţionale. Aria intereselor de cercetare cuprinde o amplă varietate de probleme ştiinţifice privind perfecţionarea în domeniul politicii financiar-bancare în ţările cu economia în tranziţie, căile de sporire a eficienţei economice a achiziţiilor statale, problemele metodologice ale analizei mecanismului financiar în economia de tranziţie, evoluţia fluxurilor financiare în sistemul financiar naţional, structurile instituţionale ale formării şi utilizării investiţiilor de risc  şi multe alte aspecte.

Coordonarea şi colaborarea în comunitatea descentralizată. Politici şi practici pentru Tineret
Vizualizări: 239 / Publicat: 18-03-2013, 11:09 /


A fost organizată prima etapă a trainingului cu tema „Coordonarea şi colaborarea în comunitatea descentralizată. Politici şi practici pentru Tineret”


În perioada 12-13 martie, 2013 în cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică a fost organizat trainingul pentru formatori cu tema „Coordonarea şi colaborarea în comunitatea descentralizată. Politici şi practici pentru Tineret” (Coordination and Collaboration in decentralized community (Youth) Policy and Practice).


Lansarea celui de-al şaptelea număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 304 / Publicat: 12-03-2013, 16:38 /

Institutul de Economie, Finante si Statistica a elaborat cel de-al saptelea numar al publicatiei "Tendinte in Economia Moldovei". Continutul acesteia poate fi downloadat accesand link-ul de mai jos.

 

Download ro: met_7_ro_site.pdf [4.78 Mb] (copieri: 350)
Download en: met_7_en_site.pdf [4.86 Mb] (copieri: 221)


A V I Z
Vizualizări: 259 / Publicat: 11-03-2013, 14:17 /

în cadrul Seminarului ştiinţific de profil

va fi examinată

teza de doctor habilitat

cu titlul

„Concepte şi abordări metodologice de evaluare şi creştere a calităţii vieţii”

la specialitatea

08.00.01 – Economie politică. Doctrine economice

 

elaborată de dna GOROBIEVSCHI Svetlana, dr., conf.univ.

Consultant ştiinţific dr.hab., prof.univ. COJUHARI Andrei

 

şedinţa Seminarului ştiinţific de profil

va avea loc  la 22 martie, 2013, ora 14:00

în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,

bir. 209, str. Ion Creangă, 45

Traning-ul "Coordonarea şi colaborarea in cadrul comunităţii descentralizate (copii şi tineri). Politici şi practici"
Vizualizări: 258 / Publicat: 11-03-2013, 10:12 /
In perioada 12 – 13 martie, in incinta Institutului de Economie, Finante si Statistica va avea loc Traning-ul "Coordonarea si colaborarea in cadrul comunitatii descentralizate (copii si tineri). Politici si practici" - (Tailor-made Training "Coordination and Collaboration in Decentralized Community (Children and Youth) Policy and Practice"), sustinut de catre experti din Olanda si Romania in baza programului „The Netherlands Fellowship Programmes”.
Obiectivul general al Proiectului il constituie consolidarea capacitatilor (de consiliere, cercetare, consultanta) ale retelei IEFS si a altor institutii in cadrul procesului de descentralizare din Republica Moldova.

In perioada 12 – 13 martie, in incinta Institutului de Economie, Finante si Statistica va avea loc Traning-ul "Coordonarea si colaborarea in cadrul comunitatii descentralizate (copii si tineri). Politici si practici" - (Tailor-made Training "Coordination and Collaboration in Decentralized Community (Children and Youth) Policy and Practice"), sustinut de catre experti din Olanda si Romania in baza programului „The Netherlands Fellowship Programmes”.


Obiectivul general al Proiectului il constituie consolidarea capacitatilor (de consiliere, cercetare, consultanta) ale retelei IEFS si a altor institutii in cadrul procesului de descentralizare din Republica Moldova.


A fost organizat work-shop-ul „Criza din zona Euro si impactul acesteia asupra RM”
Vizualizări: 276 / Publicat: 28-02-2013, 16:53 /
A fost organizat work-shop-ul  „Criza din zona Euro si impactul acesteia asupra RM” cu participarea dlui Dr. Ricardo GIUCCI (Seful echipei GET)
In data de 27 februarie 2013,  in cadrul Institutului de Economie, Finante si Statistica, seful echipei economice germane (GET) in Moldova Dr. Ricardo GIUCCI a avut o prezentare in cadrul  work-shop-ului  cu genericul „Criza din zona Euro si impactul acesteia asupra RM” („Eurozone crisis and its impact on Moldova”).
Prezentarea efectuata de catre expertul german, a inserat mai multe subiecte relationate privind  fenomenul crizei din zona Euro, in special criza bancara si cea financiara. In acelasi context, o atentie deosebita a fost acordata abordarii subiectului care vizeaza impactul crizei din zona Euro si posibilele scenarii si solutii pentru Republica Moldova.
La eveniment au participat circa 30 de persoane, atit din cadrul Institutului de Economie, Finante si statistica, cit si din partea Bancii Nationale a Moldovei, a Organizatiei de Atragere a Investitiilor si Promovarea a Exportului din Moldova, a Ministerului Afacerilor Externe si Integrare Europeana a RM, din mediul academic si societatea civila.
Dupa finalizarea work-shop-ului, a fost semnat un Memorandum de Colaborare dintre conducerea IEFS si GET, pentru o mai buna conlucrare pentru viitor intre cele doua institutii.

 

A fost organizat work-shop-ul  „Criza din zona Euro si impactul acesteia asupra RM”

 

A fost organizat work-shop-ul  „Criza din zona Euro si impactul acesteia asupra RM” cu participarea dlui Dr. Ricardo GIUCCI (Seful echipei GET)


In data de 27 februarie 2013,  in cadrul Institutului de Economie, Finante si Statistica, seful echipei economice germane (GET) in Moldova Dr. Ricardo GIUCCI a avut o prezentare in cadrul  work-shop-ului  cu genericul „Criza din zona Euro si impactul acesteia asupra RM” („Eurozone crisis and its impact on Moldova”).


Download: 2013.02.27_eurocrisis_moldova_iefs-1.pdf [364.97 Kb] (copieri: 241)

Workshop cu participarea expertului german Dr. Ricardo GIUCCI, şeful echipei economice germane (GET) în Moldova
Vizualizări: 435 / Publicat: 26-02-2013, 09:48 /

 

La data de 27 februarie, 2013, in cadrul Institutului de Economie, Finante si Statistica (IEFS), va fi organizat un work-shop cu tematica „Criza din zona Euro si impactul acesteia asupra RM” („Eurozone crisis and its impact on Moldova”), in cadrul caruia va avea prezentarea expertul german Dr. Ricardo  GIUCCI, seful echipei economice germane (GET)  in  Moldova.
Lucrarile workshop-ului se vor desfasura in incinta IEFS, etajul 2, bir. 209, cu incepere de la orele 14:00. 
Sunt invitati toti doritorii!

La data de 27 februarie, 2013, in cadrul Institutului de Economie, Finante si Statistica (IEFS), va fi organizat un work-shop cu tematica „Criza din zona Euro si impactul acesteia asupra RM” („Eurozone crisis and its impact on Moldova”), in cadrul caruia va avea prezentarea expertul german Dr. Ricardo  GIUCCI, seful echipei economice germane (GET)  in Moldova.


Lucrarile workshop-ului se vor desfasura in incinta IEFS, etajul 2, bir. 209, cu incepere de la orele 14:00.


Sunt invitati toti doritorii!

 


Prezentarea publică a Strategiei de Dezvoltare Social-Economică a Raionului Hîncești 2013-2020
Vizualizări: 535 / Publicat: 13-02-2013, 16:01 /La data de 13 februarie 2013, în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a avut loc prezentarea publică a Strategiei de Dezvoltare Social-Economică a Raionului Hîncești 2013-2020.


La eveniment a fost prezentă conducerea AŞM în persoana Dlui Academician Gheorghe Duca, Preşedintele Consiliului Raional Hâceşti, Dl Grigore Cobzac, reprezentanţi ai mediului academic, Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru şi administraţiilor publice locale din Hînceşti, Orhei, Făleşti şi Anenii Noi, precum şi mass-media.

 


Strategia de Dezvoltare Social-Economică a Raionului Hîncești 2013-2020
Vizualizări: 572 / Publicat: 8-02-2013, 16:31 /

La data de 13 februarie, cu începere de la orele 10:00, în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei, va avea loc prezentarea publică a Strategiei de Dezvoltare Social-Economică a Raionului Hîncești 2013-2020.

 

Institutul de Economie, Finanțe și Statistică (IEFS) la solicitarea Consiliului Raional Hîncești a finalizat proiectul „Strategia de Dezvoltare Social-Economică a Raionului Hîncești 2013-2020”, acesta fiind un rezultat al acordului de colaborare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliul raional Hînceşti, semnat la 30 august 2012.

 

Download: consiliul-participativ-local_fin.pdf [1.83 Mb] (copieri: 678)


AVIZ
Vizualizări: 292 / Publicat: 5-02-2013, 15:22 /

în cadrul Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică  va fi examinată

a teza de doctor habilitat

cu titlul

Приоритеты развития системы оценки недвижимого имущества в Республике Молдова”,

(„Priorităţile de dezvoltare a sistemului de evaluare a bunurilor imobile în Republica Moldova”)

la specialitatea

 

08.00.05 –Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat)

 

elaborată de dna BUZU Olga, dr., conf.univ.

consultant ştiinţific dr.hab., prof.univ. COJUHARI Andrei

 

 

şedinţa Seminarului ştiinţific de profil

va avea loc  la 15 februarie, 2013, ora 14:00

în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,

bir.209, str. Ion Creangă, 45