Şedinţa extinsă a Consiliului Ştiinţific al IEFS
Vizualizări: 408 / Publicat: 24-12-2012, 21:03 /

La data de 20 decembrie, anul curent, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică a organizat şedinţa extinsă a  Consiliului Ştiinţific, în cadrul căreia au fost examinate rapoartele subdiviziunilor privind realizarea proiectelor ştiinţifice incluse în lista programelor/proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2012, informaţia din cadrul audierilor la comisia de experţi a IEFS, avizele experţilor în domeniu şi prezentarea expusă de directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, Dl Stratan Alexandru, dr. hab.


Sinteza rezultatelor Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico - Practice „Creşterea economică în condiţiile globalizării” (a VII-a ediţie) din 18-19 octombrie, 2012
Vizualizări: 577 / Publicat: 22-10-2012, 11:40 /

 

Sinteza rezultatelor Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico - Practice „Creşterea economică în condiţiile globalizării” (a VII-a ediţie) din 18-19 octombrie, 2012

 

Vă comunicăm că la data de 18 - 19 octombrie 2012, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică a organizat a VII-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico - Practice „Creşterea economică în condiţiile globalizării”, cu ulterioara publicare a comunicărilor.

 

Lucrările conferinţei au fost divizate în 5 secţiuni care au avut o tematică specifică, dar care s-au încadrat în genericul evenimentului respectiv.

 

La conferinţă au participat atât reprezentanţi ai mediului academic cât şi cel universitar şi guvernamental. La şedinţa plenară, după ce evenimentul a fost deschis de către directorul IEFS, domnul Alexandru Stratan, dr. hab., conf univ, au luat cuvântul dl dr. Sergiu Ciobanu, viceministru al Economiei, precum şi rectorul ASEM, dl. m.c. Grigore Belostecinic, dr. hab., prof. univ. şi dna Larisa Şavga, dr. hab. prof.univ., rector UCCM.


PROGRAMUL Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practică
Vizualizări: 434 / Publicat: 12-10-2012, 09:27 /
PROGRAMUL
Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practică
ediţia a VII-a, 18-19 octombrie 2012
CREŞTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIŢIILE
GLOBALIZĂRII

PROGRAMUL

Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practică

ediţia a VII-a, 18-19 octombrie 2012

CREŞTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII

 

Download: program-iefs-2012-sait.pdf [731.28 Kb] (copieri: 787)


The Seventh Edition of the International Conference
Vizualizări: 1858 / Publicat: 15-06-2012, 13:53 /

The Seventh Edition of the International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices „Economic Growth in Conditions of Globalization”, October 18-19, 2012

 

The Institute of Economy, Finance and Statistics (IEFS) has the pleasure and honor of inviting you to take part in the Seventh edition of the International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices „Economic Growth in Conditions of Globalization”, which will be held on October 18-19, 2012.

 

Conference sessions will take place in the building of IEFS, Chisinau, 45 Ion Creanga street.

 

Having the opportunity to sponsor the conference, we are interested in stimulating scientific debates, exchange of opinions, as well as to encourage expression of scientific reflections, so, please, do not hesitate to send us the most recent studies from your domain of research.
Download:

en: unknown_parameter_value-2.pdf [540.65 Kb] (copieri: 955)

ro: unknown_parameter_value.pdf [551.8 Kb] (copieri: 1505)

ru: unknown_parameter_value-1.pdf [593.99 Kb] (copieri: 813)


Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Activitatea de evaluare: realizări şi perspective de dezvoltare”
Vizualizări: 890 / Publicat: 15-06-2012, 13:53 /
În perioada 7-8 iunie 2012, în incinta Hotelului Jolly Alon a avut loc Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-practică la tema „Activitatea de evaluare: realizări şi perspective de dezvoltare” organizată de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.
Scopul conferinţei l-a reprezentat evidenţierea celor mai bune practici internaţionale în domeniul evaluării, situaţia actuală şi perspectivele de dezvoltare a activităţii de evaluare, îmbunătăţirea metodologiei de evaluare în scopuri speciale, inclusiv pentru creditarea ipotecară, aplicarea standardelor Europene şi Internaţionale în condiţiile Republicii Moldova. 
Conferinţa a fost deshisă de Dl Ştefan Crigan, Directorul General Adjunct al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, Dl Alexandru Stratan, Directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică şi Dl Gheorghe Cucu, Directorul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.
În cadrul Conferinţei au fost discutate 24 de rapoarte ale experţilor în evaluări şi oamenilor de ştiinţă din Republica Moldova, Suedia, Statele Unite ale Americii, Federaţia Rusă, Lituania, Letonia, România, Republica Belarus, Ucraina şi Azerbaijan. La lucrările conferinţei au participat peste 70 de conducători şi experţi din diverse structuri guvernamentale implicate în activităţi de evaluare şi instruire avansată a specialiştilor în acest domeniu, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor ştiinţifice, de învăţămînt, bănci, organizaţii private de evaluare, mass-media, etc.
În baza rapoartelor audiate şi a discuţiilor ce au urmat, participanţii au adoptat unamim o Rezoluţie ce include concluzii şi recomandări cu privire la perfecţionarea activităţii de evaluare în Republica Moldova.
Rezoluţia se anexează.

 

Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Activitatea de evaluare: realizări şi perspective de dezvoltare”

 

În perioada 7-8 iunie 2012, în incinta Hotelului Jolly Alon a avut loc Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-practică la tema „Activitatea de evaluare: realizări şi perspective de dezvoltare” organizată de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

Scopul conferinţei l-a reprezentat evidenţierea celor mai bune practici internaţionale în domeniul evaluării, situaţia actuală şi perspectivele de dezvoltare a activităţii de evaluare, îmbunătăţirea metodologiei de evaluare în scopuri speciale, inclusiv pentru creditarea ipotecară, aplicarea standardelor Europene şi Internaţionale în condiţiile Republicii Moldova.


Expertul din Grecia, dl. Dr. Apostolos Papaphilippou a ţinut un seminar la IEFS în domeniul modelării macro-economice
Vizualizări: 714 / Publicat: 24-05-2012, 10:15 /
Expertul din Grecia, dl. Dr. Apostolos Papaphilippou a ţinut un seminar la IEFS  în domeniul modelării macro-economice

 

La data de 22 mai, curent, în cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică a fost organizat un seminar de instruire în domeniul modelării macroeconomice ţinut de către expertul din Grecia, dl. Dr. Apostolos Papaphilippou, care a avut o prezentare ce viza câteva modele, printre care:

Modelul sezonier autoregresiv de medie mobilă (SARIMA)
Modelul Vector autoregresiv (VAR) ş.a.
În cadrul dezbaterilor s-a convenit asupra încercării implementării acestor experienţe în domeniul econometriei la fundamentarea politicilor macro-economice în Republica Moldova, ţinându-se cont de anumite particularităţi specifice ale ţării noastre. Acest seminar a avut atât un caracter teoretic cât şi unul practic, ceea ce i-a conferit şi mai multă valoare şi importanţă.
La eveniment au participat peste 20 de persoane, cercetători ştiinţifici, experţi în econometrie atât din cadrul IEFS, cât şi din afară printre care s-a enumerat şi dl. Dumitru Caragia,  reprezentant al Cancelariei de Stat a RM.
La finele discuţiilor, a fost reiterată opinia unanimă privind rolul şi importanţa organizării ale acestui gen de întruniri, care incontestabil va duce la creşterea nivelului de profesionalism şi deprinderi în domeniul vizat.
  1. Modelul sezonier autoregresiv de medie mobilă (SARIMA)
  2. Modelul Vector autoregresiv (VAR) ş.a.

Masa rotundă cu genericul „Tinerii pe piaţa forţei de muncă”
Vizualizări: 1150 / Publicat: 6-06-2011, 11:21 /

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică pe lîngă AŞM şi ME organizează o Masă rotundă cu genericul „Tinerii pe piaţa forţei de  muncă”.

Evenimentul va avea loc joi, 9 iunie 2011, cu începere de la orele 14.00 în incinta IEFS (str. Ion Creangă, 45), etajul 3, aula 303.

În Republica Moldova tinerii reprezintă un subiect pentru cercetare, datorită creşterii importanţei şi rolului tinerilor, dar şi faptului că ei reprezintă, la moment, cel mai numeros grup demografic, mai mult decât alte categorii demografice sunt afectaţi de şomaj şi au posibilităţi mai reduse de  a se integra pe piaţa muncii.

Masa rotundă cu genericul Tinerii pe piaţa forţei de muncăare ca scop identificarea problemelor – cheie şi a cauzelor cu care se confruntă tinerii, precum şi propunerea soluţiilor şi recomandărilor de  realizare a lor.

 

Telefon de contat pentru informaţii 50-11-07.-->
"Moldovan Economic Trends"

Vizitatori
Luni156
Marţi27
Miercuri137
Joi155
Vineri134
Sîmbătă130
Duminică125

Hituri totale:622
În total ne-au vizitat:30
Record de vizitatori pe zi:27
Online pe site:

Abonare la noutăți
Numele, Prenumele:
e-mail:
* pentru a fi la curent cu cele mai importante noutăți, mese rotunde și conferințe.


../../../../search.ebscohost.com/default.htm