Masă rotundă: “Relaţiile economice ale Republicii Moldova cu Statele Unite ale Americii: realizări, provocări şi perspective”
Vizualizări: 274 / Publicat: 29-07-2013, 09:28 /

 

Masă rotundă: “Relaţiile economice ale Republicii Moldova cu Statele Unite ale Americii: realizări, provocări şi perspective”


 

Cu prilejul vizitei senatorului american Mike Brubaker la Chişinău, pe data de 25 iulie 2013, în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice a avut loc masa rotundă cu genericul  “Relaţiile economice ale Republicii Moldova cu Statele Unite ale Americii: realizări, provocări şi perspective”.

 

Evenimentul a fost de bun augur, reprezentînd un interes sporit atît pentru comunitatea științifică, cît și pentru alte instituții de resort. La masa rotundă, pe  lângă colaboratorii Institutului, au participat și reprezentanți ai Agenţiei de Inovare şi Transfer Tehnologic, Camerei de Comerţ Americane din Moldova, Centrului Analitic „Expert-Grup”.

 

În cadrul evenimentului s-a făcut un schimb de idei privind evoluția relaţiilor economice dintre ambele state şi perspectivele de colaborare pe viitor. De pe urma discuțiilor au fost scoase în evidență avantajele reciproce ce ar rezulta din intensificarea relaţiilor economice dintre ambele state și au fost identificate perspectivele de dezvoltare a rapoartelor bilaterale în diverse sectoare economice.

 

Vizita de lucru a Senatorului Mike Brubaker a fost posibilă datorită programului Legislative Fellows Program, administrat de Consiliile Americane, care presupune schimbul de experienţă dintre profesionaliştii din domeniul administrării fiscale.


Download: republic-of-moldova-2-fin.ppt [1.04 Mb] (copieri: 174)


MASĂ ROTUNDĂ
Vizualizări: 218 / Publicat: 24-07-2013, 00:00 /

“Relaţiile economice ale Republicii Moldova cu Statele Unite ale Americii:

realizări, provocări şi perspective”

 

Joi,  25 iulie 2013

 

În perioada 22-28 iulie 2013, Senatorul Statului Pennsylvania, Dl. Mike Brubaker va efectua o vizită oficială în Republica Moldova  în cadrul programului Legislative Fellows, gestionat de Consiliile Americii, care are drept obiectiv schimbul de cunoştinţe şi experienţă dintre bursieri şi  colegii lor din Euroasia şi America.


Conducător al Comitetului Economic al Senatului din anul 2011, în timpul vizitei sale, Dl. Mike Brubaker se va întruni cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi ai celor teritoriale, precum şi ai altor instituţii de relevanţă culturală ,  legislativă şi economică din ţară.


În acest context, pe data de 25 iulie 2013, Institutul Naţional de Cercetări Economice, invită toate persoanele interesate la masa rotundă  cu genericul “Relaţiile economice ale Republicii Moldova cu Statele Unite ale Americii: realizări, provocări şi perspective” pentru a discuta potenţialul de dezvoltare al relaţiilor economice dintre state dintr-o perspectivă ştiinţifică. În cadrul evenimentului va  participa Dl. Mike Brubaker şi experţi din cadrul principalelor instituţii ştiinţifice din ţară. 

 

Download: agenda-ro.doc [28 Kb] (copieri: 170)


În cadrul IEFS a fost organizată masa rotundă cu genericul „Planificarea bugetară şi stabilirea priorităţilor de finanţare a programelor”
Vizualizări: 242 / Publicat: 17-06-2013, 11:28 /

 

La Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică pe data de 12.06.2013 în cadrul proiectului „Mecanismele eficientizării managementului finanţelor publice în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană” (Secţia „Politici financiare si monetare”) a fost organizată Masa rotundă cu elemente de training sub genericul „Planificarea bugetară şi stabilirea priorităţilor de finanţare a programelor”  u participarea: colaboratorilor  ai IEFS; Doctoranzilor;  masteranzilor de la USM, specialitatea „Finanţe şi bănci”; licenţiaţi de la UTM, specialitatea „Contabilitate”, ş.a.

 

Evenimentul a fost srtucturat în 2 module:

 1. Modulul I: „Planificarea şi bugetarea pe programe”;
 2. Modulul II: „Training”;
 • Exerciţii bazate pe subiectul „Rolurile multiple ale bugetului”;
 • Alegerea priorităţilor de finanţare a programelor, utilizând modelul „ISM”.


La finele evenimentului au avut loc un schimb intens de opinii şi dezbateri în plen.

 

Organizator: Manole T., dr. hab., prof. univ.

Asistent-responsabil: Ungur Cristina, drd. Tel: +373 22 501 106 

 


În cadrul IEFS a fost organizată masa rotundă cu genericul „Stabilitatea financiară a statului: abordări metodologice”
Vizualizări: 440 / Publicat: 2-04-2013, 15:27 /

La data de 29 martie, curent, în cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a fost organizată Masa Rotundă cu genericul „Stabilitatea financiară a statului: abordări metodologice”, la care au participat circa 40 de persoane, atât din cadrul IEFS cât şi din afară, printre care pot fi enumeraţi: specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, reprezentanţi ai mediului academic şi antreprenori.


Problemele utilizării în Republica Moldova a metodologiei de evaluare a sărăciei aplicate în UE
Vizualizări: 487 / Publicat: 12-12-2012, 11:45 /

MASA ROTUNDĂ

cu genericul: „Problemele utilizării în Republica Moldova a metodologiei de evaluare a sărăciei aplicate în UE”

 

La 7 decembrie, curent, Secţiа „Politici de dezvoltare socială” din cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică a organizat masa rotundă cu genericul „Problemele utilizării în Republica Moldova a metodologiei de evaluare a sărăciei aplicate în UE”.

 


Masa rotundă „Problemele utilizării în Republica Moldova a metodologiei de evaluare a sărăciei aplicate în UE”
Vizualizări: 438 / Publicat: 19-11-2012, 09:10 /

La 07 decembrie 2012, ora 15:00, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, va organiza masa rotundă cu genericul „Problemele utilizării în Republica Moldova a metodologiei de evaluare a sărăciei aplicate în UE”.

 

În cadrul mesei rotunde se preconizează concentrarea atenţiei pe următoarele 3 probleme:

Abordările metodologice de identificare a sărăciei, utilizate în ţările-membre UE şi posibilitatea aplicării lor în Republica Moldova.
Evaluarea nivelelor de sărăcie relativă şi subiectivă în Republica Moldova şi compararea lor cu ţările UE.
Profilurile sărăciei relative în Republica Moldova şi în ţările UE precum şi analiza lor calitativă.
Sunt invitaţi toţi doritorii şi reprezentanţi ai mass-mediei.
 1. Abordările metodologice de identificare a sărăciei, utilizate în ţările-membre UE şi posibilitatea aplicării lor în Republica Moldova.
 2. Evaluarea nivelelor de sărăcie relativă şi subiectivă în Republica Moldova şi compararea lor cu ţările UE.
 3. Profilurile sărăciei relative în Republica Moldova şi în ţările UE precum şi analiza lor calitativă.

 

Sunt invitaţi toţi doritorii şi reprezentanţi ai mass-mediei.

 


IEFS a organizat masa rotundă cu genericul „Problemele statisticii ştiinţei şi inovării în Republica Moldova”
Vizualizări: 710 / Publicat: 4-05-2012, 15:28 /
La data de 3 mai, curent, în cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a fost organizată  masa rotundă cu genericul „Problemele statisticii ştiinţei şi inovării în Republica Moldova”, buna desfăşurare a căreia a fost asigurată de către secţia „Statistica social-economică” din cadrul IEFS.
Scopul acestui eveniment a constituit relevarea problemelor actuale în statistica ştiinţei şi inovării, identificarea cauzelor apariţiei acestora cât şi conturarea  căilor de înlăturare a obstacolelor şi carenţelor depistate.
Evenimentul a fost deschis de către directorul IEFS, dl Alexandru Stratan, dr. hab, care a făcut referinţă la importanţa şi actualitatea cercetării temei enunţate.
Rapoartele au fost elaborate şi prezentate atât de către cercetătorii IEFS cît şi reprezentanţi ai AŞM, CNAA, AITT al RM, tematicile rapoartelor fiind următoarele:
1. Despre  rolul  şi semnificaţia problemelor statisticii ştiinţei şi inovării în republica Moldova  la etapa actuală, autor: Ţurcan Aurelia , dr., conf. univ.   
2. Monitorizarea activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi  inovării de către AŞM , autor: Vrabie Valeria, dr. şef adjunct al direcţiei politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării, AŞM    
3. Propuneri pentru  perfecţionarea metodologiei  evidenţei statistice  în sfera ştiinţei, autor: MINCIUNĂ Vitalie, dr. hab., şef  Direcţie de evaluare  şi acreditare, CNAA
4. Unele aspecte ale experienţei internaţionale în domeniul statisticii inovării, autor: Cristian Irina, cercet. şt., IEFS
5. Inobarometru 2010 şi bariere în calea inovării, autor: POPA Olga, asistent AITT
6. Temelia dezvoltării durabile a societăţii, autor: HOLBAN Ion, şef Direcţia politici şi monitorizare doctorat, CNAA
În cadrul dezbaterilor, s-au pronunţat asupra problemelor existente în RM, vis-a-vis de statistica ştiinţei şi inovării, reprezentanţi ai Biroului Naţional de Statistică (Negruţa A., Chiriţa L.), Ministerului Finanţelor (Ostafi S.), Ministerului Economiei (Tertea A.), AGEPI (Bolocan L.),  IDI (Cojocaru I.), IMI (Naval E.), ASEM (Hârbu E.), AITT (Popa O.), etc.
Ţinând cont de importanţa şi actualitatea problemei abordate, în urma discuţiilor şi dezbaterilor pe marginea chestiunii în cauză, participanţii la masa rotundă au formulat un set de  recomandări, care necesită a fi luate în consideraţie, printre care se enumeră:
În vederea clarităţii metodologice, este necesar, de a elabora un compendiu metodologic, racordat la cerinţele internaţionale, aceste metodologii concrete să fie introduse în programele de studii ale tuturor instituţiilor superioare de învăţământ, disciplina «Management inovaţional», iar la disciplina Statistica social-economică, să fie introdus compartimentul ce ţine de  statistica ştiinţei şi inovării;
În conformitate cu metodologia elaborată, racordată la cerinţele internaţionale, este necesar de a elabora sistemul de indicatori statistici privind transferul tehnologic;
Este evidentă necesitatea creării sistemului informaţional statistic în domeniul inovării, care să fie fiabil şi comparabil, să se bazeze pe indicatori statistici relevanţi,  atât pentru reflectarea situaţiei la nivel naţional, cât şi pentru efectuarea comparaţiilor internaţionale;
În scopul armonizării metodologiei şi practicii statistice, trebuie să fie create condiţii favorabile pentru trecerea cât mai rapidă a statisticii naţionale la standardele internaţionale de toate nivelurile;
Este necesară determinarea modalităţii colectării datelor din surse administrative, inclusiv prin fortificarea capacităţilor de furnizare a datelor administrative calitative;
Este necesară perfecţionarea cadrelor în domeniile respective şi pregătirea experţilor naţionali;
Este necesar de a forma un grup de lucru sau o secţie cu specialişti notorii, care ar dezvolta strategii şi metodologii statistice în domeniu ştiinţei, inovării şi transferului tehnologic; 
Este necesar de înaintat către Ministerul Finanţelor şi către organele abilitate, propunerea de a crea o secţie a statisticii inovării, în cadrul Biroului Naţional de Statistică.
Toate comunicările expuse în cadrul evenimentului  pot fi accesate pe site-ul IEFS.

 

IEFS a organizat masa rotundă cu genericul „Problemele statisticii ştiinţei şi inovării în Republica Moldova”

 

     La data de 3 mai, curent, în cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a fost organizată  masa rotundă cu genericul „Problemele statisticii ştiinţei şi inovării în Republica Moldova”, buna desfăşurare a căreia a fost asigurată de către secţia „Statistica social-economică” din cadrul IEFS.

     Scopul acestui eveniment a constituit relevarea problemelor actuale în statistica ştiinţei şi inovării, identificarea cauzelor apariţiei acestora cât şi conturarea  căilor de înlăturare a obstacolelor şi carenţelor depistate.

     Evenimentul a fost deschis de către directorul IEFS, dl Alexandru Stratan, dr. hab, care a făcut referinţă la importanţa şi actualitatea cercetării temei enunţate.


Masa rotundă cu genericul „Problemele statisticii ştiinţei şi inovării în Republica Moldova”
Vizualizări: 701 / Publicat: 25-04-2012, 09:33 /

     Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică organizează Masa rotundă cu genericul „Problemele statisticii ştiinţei şi inovării în Republica Moldova”.

     Evenimentul va avea loc joi, 3 mai 2012, cu începere de la orele 13:30 şi va dura până la orele 17:00, în incinta IEFS situat pe adresa: str. Ion Creangă, 45, etajul 2 sala de lectură a Bibliotecii Republicane Tehnico-Ştiinţifice.

     Acest eveniment are ca scop atât relevarea problemelor actuale în statistica ştiinţei şi inovării, identificarea cauzelor apariţiei acestora cât şi conturarea  căilor de înlăturare a obstacolelor şi carenţelor depistate.

 

Tel de contact: 50-11-08, 50-11-07.


IEFS în colaborare cu ME al RM au organizat Masa rotundă cu genericul „Reexporturile în Republica Moldova”
Vizualizări: 1175 / Publicat: 10-02-2012, 10:31 /

 

IEFS în colaborare cu ME al RM au organizat Masa rotundă cu genericul „Reexporturile în Republica Moldova”


La data de 14 februarie, curent, în cadrul   Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) în comun cu Ministerul Economiei al Republicii Moldova (ME) a fost organizată Masa Rotundă cu genericul Reexporturile în Republica Moldova”.

Evenimentul a fost deschis de către directorul IEFS, dl Alexandru Stratan, dr. hab, care a făcut referinţă la importanţa şi actualitatea cercetării temei enunţate.


Masa rotundă „Cercetarea sărăciei pe termen lung în Moldova”
Vizualizări: 935 / Publicat: 14-12-2011, 13:59 /

    La 16 decembrie 2011, ora 14:00, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, va organiza masa rotundă cu genericul „Cercetarea  sărăciei  pe termen lung  în Moldova”.


    În cadrul mesei rotunde se preconizează concentrarea atenţiei pe următoarele 3 probleme:


 1. Bazele metodologice ale cercetării  sărăciei  pe termen lung.
 2. Nivelul şi profilurile  sărăciei gospodăriilor casnice cu diferită durată de aflare în sărăcie.
 3. Impactul diferitor factori asupra intrării gospodăriilor casnice în sărăcia pe termen lung şi a ieşirii din ea.

 

Sunt invitaţi toţi doritorii şi reprezentanţi ai mass-mediei.-->
"Moldovan Economic Trends"

Vizitatori
Luni39
Marţi168
Miercuri137
Joi155
Vineri134
Sîmbătă130
Duminică125

Hituri totale:591
În total ne-au vizitat:42
Record de vizitatori pe zi:39
Online pe site:

Abonare la noutăți
Numele, Prenumele:
e-mail:
* pentru a fi la curent cu cele mai importante noutăți, mese rotunde și conferințe.


../../../../search.ebscohost.com/default.htm