Vadim MACARI, dr., conf. cercet. - 60 de ani
Vizualizări: 587 / Publicat: 22-03-2012, 15:16 /
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversare îi aducem sincere felicitări Dlui Vadim Macari, dr., conf. cercet., şeful Secţiei „Politici şi mecanisme de creştere economică” din cadrul IEFS, dorindu-I multă sănătate şi prosperitate!
 Îi exprimăm profunda recunoştinţă pentru activitatea ştiinţifică fructuoasă de peste 30 de ani în domeniul economic, fiind apreciat  nu doar de reprezentanţi ai mediului academic.
Cu merite deosebite, doctor în economie, conferenţiar cercetător, deţinător a Diplomei de Onoare cu prilejul celei de-a 64-a aniversare de la constituirea primelor instituţii de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, dl. Vadim Macari este un nume notoriu în domeniu!
Să ne trăiţi şi Vă urăm LA MAI MULT ŞI LA MAI MARE !!!

 

Vadim MACARI, dr., conf. cercet.	- 60 de ani

 

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversare îi aducem sincere felicitări Dlui Vadim Macari, dr., conf. cercet., şeful Secţiei „Politici şi mecanisme de creştere economică” din cadrul IEFS, dorindu-I multă sănătate şi prosperitate!

Îi exprimăm profunda recunoştinţă pentru activitatea ştiinţifică fructuoasă de peste 30 de ani în domeniul economic, fiind apreciat  nu doar de reprezentanţi ai mediului academic.

Cu merite deosebite, doctor în economie, conferenţiar cercetător, deţinător a Diplomei de Onoare cu prilejul celei de-a 64-a aniversare de la constituirea primelor instituţii de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, dl. Vadim Macari este un nume notoriu în domeniu!

Să ne trăiţi şi Vă urăm LA MAI MULT ŞI LA MAI MARE !!!


Managementul pieţei publicitare în condiţiile aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană
Vizualizări: 1144 / Publicat: 5-08-2011, 15:01 /
ANUNŢ

La 7 septembrie 2011, orele 1000, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 16.08.00.05-01* din cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM, pe adresa: MD-2064, or. Chişinău, str. Ion Creangă, 45, etajul 2, biroul 210, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în domeniul serviciilor publicitare), elaborată de doctoranda GHIŢIU Lilia cu tema: Managementul pieţei publicitare în condiţiile aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Conducător ştiinţific – BAJURA Tudor, dr. hab., conf. univ.

Interviul Vice-directorului IEFS, dr. hab., Dl Tudor Bajura pentru revista „Profit” decembrie 2010
Vizualizări: 1488 / Publicat: 17-02-2011, 14:32 /

Dl Tudor Bajura, Vice-directorul IEFS, a acordat un interviu revistei de profil economic „Profit” cu subiectul „Business mare în agricultură?”.

În rezultatul parcelării terenurilor agricole la începutul anilor 90 ai secolului trecut, agricultura Republicii Moldova a devenit una extrem de fărîmiţată. În consecinţă, la moment în agricultură sunt antrenaţi circa 500 mii de agenţi economici mici şi mijlocii care, cu regret, nu sunt în stare să asigure securitatea alimentară a ţării, fără a mai vorbi de export. În opinia expertului intervievat, soluţia este una – crearea business-ului mare în agricultură.

Vezi aici interviul integral: interviul_vice-directorului_iefs.pdf [1.23 Mb] (copieri: 464)


Экономическое Обозрение: Посткризисный сценарий Лешека Бальцеровича
Vizualizări: 2428 / Publicat: 18-11-2010, 23:00 /

Лешек Бальцерович считает, что концентрация государственной власти несет в себе серьезную угрозу:
- Опыт доказал, что не существует «хорошего социализма». Не говоря, уже о «хорошем коммунизме». Эти модели рано или поздно ведут к стагнации. Хочу сказать, что переход к иному политическому строю в этих случаях неизбежен. Да, это болезненные и сложные преобразования, но начав этот процесс его обязательно нужно довести до конца.

Известный польский экономист и политик Лешек Бальцерович выступил в минувшую субботу в Кишиневе с публичной лекцией на тему «Международный финансовый кризис и посткризисные сценарии». Выступление прошло в Академии наук Молдовы и вызвало большой интерес не только ученых: послушать Бальцеровича пришли бизнесмены, чиновники и студенты.


Rezoluţia Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice
Vizualizări: 836 / Publicat: 18-11-2010, 22:00 /
Rezoluţia
Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice
“Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării”,
organizată de către Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică,

mun. Chişinău, 21-22 octombrie 2010
Ediţia a V-a a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice „Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării” a întrunit reprezentanţi din mediul ştiinţific al Republicii Moldova, România, Ungaria, Rusia, Ucraina, Olanda, reprezentanţi ai Băncii Naţionale a Moldovei şi Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova, precum şi din sfera business-ului pentru a discuta şi a face schimb de opinii privitor la problemele majore din domeniul politicii economice, financiare şi sociale, a marca practicile relevante de soluţionare a distorsiunilor evidenţiate în sfera economică şi socială şi a  identifica recomandări ştiinţifico-practice de depăşire a crizei din economiile naţionale.   
Citeşte mai departe: rezolutia_conferintei.pdf [109.48 Kb] (copieri: 632)

Sinteza rezultatelor Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale din cadrul IEFS din 21 -22 octombrie, 2010
Vizualizări: 879 / Publicat: 18-11-2010, 21:53 /

În perioada 21-22 octombrie, în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM şi-a desfăşurat lucrările cea dea V-a Conferinţă anuală cu genericul „Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării”. Lucrările conferinţei au fost divizate în 4 secţiuni care au avut o tematică specifică, dar care s-au încadrat în genericul evenimentului respectiv.

La conferinţă au participat atât reprezentanţi ai mediului academic cât şi cel universitar şi guvernamental. La şedinţa plenară au luat cuvântul conducerea de vârf al ME şi AŞM, precum şi reprezentanţi ai mai multe universităţi şi organizaţii atât din Moldova cât şi din străinătate cum ar fi România, Ungaria, Rusia, Ucraina, Olanda, etc.

Comunicările prezentate la conferinţă au fost publicate într-o culegere care cuprinde 2 volume.

În urma dezbaterilor din cadrul fiecărei secţiuni, moderatorii au întocmit un set de propuneri şi recomandări care vor fi incorporate într-o Rezoluţie generalizatore care va avea nu doar un conţinut teoretic, ci şi unul practic (de recomandare). Acest document de o importanţă majoră urmează după definitivare să fie plasat pe site-ul IEFS şi distribuit la organele de resort. 


Interviul Vice-directorului IEFS, dr. hab., Dl Tudor Bajura pentru revista „Банки Финансы” nr. 9/2010
Vizualizări: 725 / Publicat: 18-11-2010, 20:55 /

Dl Tudor Bajura, Vice-directorul IEFS, a acordat un interviu revistei de profil economic „Банки Финансы cu subiectul „Timpul investiţiilor în agricultură”. Domnia sa susţine că nu totul este încă pierdut, iar pentru ca Moldova să aibă o agricultură puternică şi capabilă să asigure populaţia cu produse alimentare, sunt necesare atît investiţii masive, cît şi noi structuri de organizare în agricultură, cum ar fi holdingurile.


Citeşte interviul integral: timpul-investitiilor-in-agricultura.pdf [1.52 Mb] (copieri: 473)-->
"Moldovan Economic Trends"

Vizitatori
Luni38
Marţi168
Miercuri137
Joi155
Vineri134
Sîmbătă130
Duminică125

Hituri totale:583
În total ne-au vizitat:41
Record de vizitatori pe zi:38
Online pe site:

Abonare la noutăți
Numele, Prenumele:
e-mail:
* pentru a fi la curent cu cele mai importante noutăți, mese rotunde și conferințe.


../../../../search.ebscohost.com/default.htm