Lansarea celui de-al nouălea număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 198 / Publicat: 24-07-2013, 23:41 /

Institutul de Economie, Finante si Statistica a elaborat cel de-al nouălea numar al publicatiei "Tendinte in Economia Moldovei". Continutul acesteia poate fi downloadat accesand link-ul de mai jos.

 

Download ro: met_9_ro_site.pdf [3.79 Mb] (copieri: 238)

Download en: met_9_en_site.pdf [4.03 Mb] (copieri: 130)


Lansarea celui de-al optulea număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 318 / Publicat: 25-04-2013, 11:32 /

Institutul de Economie, Finante si Statistica a elaborat cel de-al optulea numar al publicatiei "Tendinte in Economia Moldovei". Continutul acesteia poate fi downloadat accesand link-ul de mai jos.

 

Download ro: met_8_ro_site_.pdf [4.56 Mb] (copieri: 523)
Download en: met_8_en_site.pdf [4.23 Mb] (copieri: 759)Lansarea celui de-al şaptelea număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 305 / Publicat: 12-03-2013, 16:38 /

Institutul de Economie, Finante si Statistica a elaborat cel de-al saptelea numar al publicatiei "Tendinte in Economia Moldovei". Continutul acesteia poate fi downloadat accesand link-ul de mai jos.

 

Download ro: met_7_ro_site.pdf [4.78 Mb] (copieri: 355)
Download en: met_7_en_site.pdf [4.86 Mb] (copieri: 224)


Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a şasea a publicaţiei trimestriale de analiză economică
Vizualizări: 1175 / Publicat: 26-10-2012, 10:41 /

 

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a şasea a publicaţiei trimestriale de analiză economică

 

În data de 25 octombrie 2012, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Codru a avut loc lansarea celui de-al şaselea număr al publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe în economia Moldovei”.

Evenimentul a fost deschis de către dl. Alexandru Stratan, directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică.  În cuvântul său de salut, a fost enunţată tematica evenimentului şi au fost prezentaţi invitaţii, printre care s-au enumerat: Dl Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, ministru al economiei, Dl m.c. Ion Tighineanu, Vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Dl Tokhir Mirzoev, Reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internaţional în Moldova, reprezentanţi ai PNUD, Băncii Mondiale în Moldova, precum şi alţi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale (USAID, USAID BRITE, Fundaţia Est-Europeană, UNICEF), misiuni diplomatice în Republica Moldova (Ambasada Suediei, Ambasada Ungariei, Ambasada Germaniei, Ambasada Republicii Cehe), mediul academic şi de stat (Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Economiei, CNAA, Ministerul Transporturilor, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţia pentru eficienţă energetică, Banca Naţională a Moldovei, Ministerul muncii, protecţiei sociale şi familiei), bănci comerciale (Banca Comercială Română, Moldova Agroindbank, Victoriabank), întreprinzători, reprezentanţi ai universităţilor (Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Stat de Relatii Internationale, Universitatea Slavonă) şi societatea civilă.

 


Lansarea celui de-al cincilea număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 461 / Publicat: 1-10-2012, 09:02 /

Download RO: met-5-machetat-ro_print.pdf [11.7 Mb] (copieri: 609)

Download EN: met-5-machetat-en_print.pdf [11.17 Mb] (copieri: 458)


Lansarea celui de-al patrulea număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 1207 / Publicat: 2-05-2012, 10:38 /

 

Lansarea celui de-al patrulea număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”


 

În data de 27 aprilie 2012, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Jolly Alon a avut loc lansarea celui de-al patrulea număr al publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe în economia Moldovei”.
Evenimentul a fost deschis de către dl. Alexandru Stratan, directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică. În cuvântul său de salut, a fost enunţată tematica evenimentului şi au fost prezentaţi invitaţii, printre care s-au enumerat: Dl Octavian Calmâc, Viceministru al Economiei, Dl m.c. Ion Tighineanu, Vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Dl Tokhir Mirzoev – Reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internaţional în Moldova, Dl Dejan Mincic – Manager de proiect PNUD, precum şi alţi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, misiuni diplomatice în Republica Moldova, mediul academic, întreprinzători, reprezentanţi ai universităţilor şi societatea civilă.
Viceministrul economiei, Dl Octavian Calmâc a accentuat importanţa materialelor analitice realizate de către autorii publicaţiei, menţionând că TEM reprezintă o sursă de informaţie utilă atât pentru mediul academic, cât şi pentru organele de resort.
La rândul său, m.c. Ion Tighineanu, vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a menţionat că Academia de Ştiinţe a Moldovei salută implicarea Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică în realizarea acestui proiect. „Consider că relansarea acestei reviste este de o importanţă majoră pentru Republica Moldova. Este necesar să informăm societatea noastră şi să asigurăm accesul la informaţie peste hotare, astfel vom atrage mai multe proiecte europene şi internaţionale, iar faptul că în ianuarie, curent a fost  semnat Memorandumul de Înţelegere între Comunităţile Europene şi Republica Moldova privind asocierea Republicii Moldova la cel de-al Şaptelea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică (PC7) va favoriza şi mai mult elaborarea unor cercetări complete în comun cu statele spaţiul european”, a declarat vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Cel de-al patrulea număr al publicaţiei “Tendinţe în Economia Moldovei”, relevă că în anul 2011, per ansamblu, economia naţională a avansat, rezultat reflectat printr-o creştere economică de 6,4%. Practic, anul 2011 este anul revenirii economiei Republicii Moldova, în cea mai mare parte, la nivelul de dinaintea crizei, dar sănătatea economică a Republicii Moldova continuă să fie slabă. La sfârşitul anului s-a observat o continuă temperare a ritmurilor activităţii economice, situaţie care pe deplin este normală în contextul amplificării riscurilor de natură economică la nivel mondial. 
Publicaţia conţine o analiză comprehensivă a economiei Republicii Moldova, inclusiv a diferitor sectoare, precum finanţele publice, politica monetară, sectorul bancar, comerţul extern, mediul de afaceri şi piaţa forţei de muncă. În notele de politici sunt prezentate aspecte ce ţin de impactul transferurilor de numerar asupra sărăciei şi bunăstării celor mai vulnerabile familii din Republica Moldova, precum şi este prezentat un studiu asupra Raportului Incremental dintre capital şi producţie în Republica Moldova (ICOR). 
O concluzie a analiştilor din cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică este că prognozele pentru anul 2012 sunt mai pesimiste comparativ cu ultimul exerciţiu de prognozare. Situaţia datoriilor zonei euro ar putea avea efecte negative directe asupra transferurilor din străinătate şi exporturilor, dar şi unele efecte indirecte. Criza din zona Euro ar putea afecta şi ţările CSI, deşi sensibilitatea remiterilor din CSI la activitatea economică din această zonă este mai mică decât în cazul UE, Moldova ar putea fi afectată negativ din ambele direcţii. Astfel, prognoza pentru anul 2012 a creşterii PIB se va înscrie în limitele 2.5 - 4.5%. Considerăm că, cel puţin pe termen mediu, investiţiile masive preconizate de a fi efectuate în infrastructură ar trebui să impulsioneze creşterea economică, contracarând potenţialele şocuri externe.
Fiind elaborată de Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS), publicaţia presupune informarea publicului local şi străin cu privire la tendinţele de dezvoltare din Moldova, înaintarea şi dezbaterea politicilor şi reformelor. Publicaţia “Tendinţe în Economia Moldovei” (TEM) a fost susţinută de Delegaţia UE în Moldova şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), care oferă sprijin publicaţiei prin intermediul proiectului UE Misiunea Uniunii Europene pentru Consiliere în Politici Publice.
În prezent, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS), cu sprijinul Misiunii Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova, implementează această iniţiativă în scopul extinderii accesului la informaţia despre economia Republicii Moldova atât la nivel naţional, cât şi internaţional.
După ce au fost prezentate rapoartele despre expunerea succintă a conţinutului MET de către Dl. Alexandru Stratan, director al IEFS, dl Marcel Chistruga, dr., şi Alexandru Fală, au urmat un şir de întrebări şi comentarii. În cadrul discuţiilor a fost reiterată ideea privind actualitatea şi necesitatea materialelor ancorate în MET, precum şi aportul informaţional consistent al publicaţiei, accesibil atât pentru structurile statale cât şi pentru mediul de afaceri din ţară şi peste hotarele ei.

În data de 27 aprilie 2012, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Jolly Alon a avut loc lansarea celui de-al patrulea număr al publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe în economia Moldovei”.


Evenimentul a fost deschis de către dl. Alexandru Stratan, directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică. În cuvântul său de salut, a fost enunţată tematica evenimentului şi au fost prezentaţi invitaţii, printre care s-au enumerat: Dl Octavian Calmâc, Viceministru al Economiei, Dl m.c. Ion Tighineanu, Vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Dl Tokhir Mirzoev – Reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internaţional în Moldova, Dl Dejan Mincic – Manager de proiect PNUD, precum şi alţi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, misiuni diplomatice în Republica Moldova, mediul academic, întreprinzători, reprezentanţi ai universităţilor şi societatea civilă.


 


Lansarea celui de-al treilea număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 1263 / Publicat: 9-02-2012, 14:40 /

 

Lansarea celui de-al treilea număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”


 

În data de 7 februarie 2012, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Jolly Alon a avut loc lansarea celui de-al treilea număr al publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe Economice în Republica Moldova”.

Evenimentul a fost deschis de către dl. Alexandru Stratan, directroul Institului de Economie, Finanţe şi Statistică. În cuvântul său de salut a enunţat tematica evenimentului si a prezentat invitaţii, printre care s-au enumerat: Dl Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, Ministru al Economiei, Dl Abdoulaye Seck - Manager al Băncii Mondiale pentru Moldova, Dl Tokhir Mirzoev – Reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internaţional în Moldova, Dl Dejan Mincic – Manager de proiect PNUD, precum şi alţi reprezentanţi ai ambasadelor străine în Republica Moldova, organizaţii internaţionale, mediul academic, business, reprezentanţi ai universităţilor şi societatea civilă.

Viceprim-ministrul, Ministrul Economiei, Dl Valeriu Lazăr a menţionat că TEM reprezintă o sursă de informaţie utilă, ce consolidează capacităţile analitice şi oferă o platformă veritabilă de comunicare vizavi de problemele economice stringente din ţară. Cât priveşte situaţia economică, Dl Lazăr a evidenţiat faptul că pe plan extern există o incertitudine economică, însă autorităţile naţionale întreprind măsuri pentru a diminua efectele unei posibile extinderi a crizei şi în Republica Moldova, care de altfel este mai pregătită pentru un eventual şoc extern decât a fost în 2008.


Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a doua a publicaţiei trimestriale de analiză economică
Vizualizări: 1127 / Publicat: 9-11-2011, 15:29 /

 În data de 26 octombrie 2011, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Jolly Alon a avut loc lansarea  celei de-a doua ediţii a publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe în economia Moldovei”.

 


The relaunching of publication “Moldovan Economic Trends”
Vizualizări: 2378 / Publicat: 22-06-2011, 16:50 /

În data de 21 iunie 2011, cu începere de la orele 15:00, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Jolly Alon a avut loc relansarea  publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – Tendinţe Economice în Republica Moldova”.


Press Release
Vizualizări: 1017 / Publicat: 22-06-2011, 16:29 /

Institute of Economy, Finance and Statistics re-launched its quarterly economic analysis publication-->
"Moldovan Economic Trends"

Vizitatori
Luni160
Marţi168
Miercuri137
Joi155
Vineri134
Sîmbătă130
Duminică78

Hituri totale:241
În total ne-au vizitat:81
Record de vizitatori pe zi:78
Online pe site:

Abonare la noutăți
Numele, Prenumele:
e-mail:
* pentru a fi la curent cu cele mai importante noutăți, mese rotunde și conferințe.


../../../../../search.ebscohost.com/default.htm