Economia RM in ultimele 9 luni: Realizări și Provocări
Vizualizări: 216 / Publicat: 27-12-2013, 10:50 /

Evoluţia economiei Republicii Moldova în primele

nouă luni ale anului 2013: REALIZĂRI și PROVOCĂRI

 

Recent, Biroul Naţional de Statistică a prezentat rezultatele privind evoluţia PIB în primele nouă luni ale anului, care în pofida incertitudinilor parvenite din mediul extern, indică asupra unei evoluţii foarte bune a economiei naţionale în acest an. Conform datelor oficiale, creşterea volumului PIB în această perioadă a atins nivelul de 8%, însumând 73312 mil. lei.

 

 CARACTERISTICILE DE BAZĂ ȘI SPECIFICUL IMM-URILOR ÎN ȚĂRILE CU PIAȚA EMERGENTĂ
Vizualizări: 173 / Publicat: 20-12-2013, 09:04 /
CARACTERISTICILE DE BAZĂ ȘI
SPECIFICUL IMM-URILOR ÎN ȚĂRILE CU
PIAȚA EMERGENTĂ
CARACTERISTICILE DE BAZĂ ȘISPECIFICUL IMM-URILOR ÎN ȚĂRILE CUPIAȚA EMERGENTĂ


Republic of Moldova: challenges and prospects on the accession to the Customs Union Russia - Kazakhstan-Belarus vs. concluding the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement with the European Union
Vizualizări: 202 / Publicat: 18-12-2013, 14:34 /

 

Republic of Moldova: challenges and prospects on the accession to the Customs Union Russia - Kazakhstan-Belarus vs. concluding the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement with the European Union 

 

SUMMARY

 

A series of events marked de Moldovan economy this year: some positive, some less, and some of them even quite challenging for Moldovan economy’s development. One of the most important events that could have a lasting impact on country’s development is the initialing of the Association Agreement with the European Union and of the Deep and comprehensive free trade agreement, which is part of the first. The agreement was initialed at the end of November this year at the Vilnius summit after more than four years of negotiations – DCFTA’s negotiations lasted even less time, from February 2012 till June 2013.


IMPACTUL SOCIAL-ECONOMIC AL INTRODUCERII TICHETELOR DE MASA IN REPUBLICA MOLDOVA
Vizualizări: 125 / Publicat: 13-12-2013, 08:29 /
IMPACTUL SOCIAL-ECONOMIC
AL INTRODUCERII TICHETELOR DE MASA
IN REPUBLICA MOLDOVA
IMPACTUL SOCIAL-ECONOMICAL INTRODUCERII TICHETELOR DE MASAIN REPUBLICA MOLDOVA

EVALUAREA SITUAŢIEI ACTUALE A SISTEMULUI BANCAR AL REPUBLICII MOLDOVA
Vizualizări: 245 / Publicat: 9-12-2013, 09:15 /
EVALUAREA SITUAŢIEI ACTUALE A SISTEMULUI BANCAR
AL REPUBLICII MOLDOVA
EVALUAREA SITUAŢIEI ACTUALE A SISTEMULUI BANCARAL REPUBLICII MOLDOVA

Промышленность Молдовы: декларируемый и фактический векторы развития
Vizualizări: 112 / Publicat: 5-12-2013, 09:04 /
Промышленность Молдовы: декларируемый и
фактический векторы развития

Промышленность Молдовы: декларируемый ифактический векторы развития.

 

posic_industria-5-dec.pdf [168.81 Kb] (copieri: 97)

 

 


POLITICA COMERCIALĂ A REPUBLICII MOLDOVA: PROVOCĂRI ŞI PERSPECTIVE ALE OPŢIUNILOR DE INTEGRARARE
Vizualizări: 319 / Publicat: 22-10-2013, 21:04 /

POLITICA COMERCIALĂ A REPUBLICII MOLDOVA: PROVOCĂRI ŞI PERSPECTIVE ALE OPŢIUNILOR DE INTEGRARARE IN UNIUNEA VAMALĂ VS SEMNAREA ACORDULUI DE COMERŢ LIBER APROFUNDAT SI COMPREHENSIV CU UNIUNEA EUROPEANĂ.

studiu_alsac-vs-uv.pdf [1.03 Mb] (copieri: 271)


Despe ghidul metodologic cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă
Vizualizări: 213 / Publicat: 27-09-2013, 14:59 /
Publicat pe 20 septembrie 2013 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova  (nr. 206-211, art. 1431), Ghidul metodologic cu privire  la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă (în continuare – Ghid metodologic) stabileşte modul de calculare al acestui indicator. Acest document, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Biroului Naţional de Statistică, Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Institutului Naţional de Cercetări Economice, este actul normativ final al pachetului de documente care determină ordinea de elaborare a unei astfel de norme sociale importante, precum minimul de existenţă. Pachetul include Legea  nr. 152 din  05.07.2012 cu privire la minimul de existenţă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 07.08.2012, nr. 165, art. 555), precum şi Regulamentul cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 285 din 30.04.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 10.05.2013, nr. 104-108, art. 344).

Ghidul metodologic a fost elaborat pe baza cercetărilor ştiinţifice multianuale de către secţia „Politici de dezvoltare socială” (şef secţie Anatolii ROJCO, dr. în economie, conf.cerc.) a Institutului Naţional de Cercetări Economice al AŞM împreună cu specialiştii din cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Biroului Naţional de Statistică.

Documentul reflectă perceperea actuală despre minimul de existenţă şi a componentelor sale. Cuantumul minimului de existenţă se calculează prin metoda normativ-statistică, ce presupune aplicarea unor norme de consum al produselor alimentare fundamentate ştiinţific, efectuîndu-se estimarea valorică a coşului alimentar al minimului de existenţă şi aplicîndu-se metoda statistică la determinarea cheltuielilor pentru procurarea mărfurilor industriale şi pentru achitarea serviciilor prestate populaţiei, precum şi a mărimilor primelor şi a contribuţiilor obligatorii.

 


Sistemul de pensionare al Republicii Moldova: Probleme şi Soluţii
Vizualizări: 259 / Publicat: 27-09-2013, 14:04 /

Starea sistemului de pensionare este una dintre cele mai acute probleme social-economice ale Republicii  Moldova. Importanţa socială a asigurării pensionare, este condiţionată de faptul că aceasta afectează interesele vitale ale unei mari pări a societăţii (persoanele în vârstă, invalizii şi alte persoane inapte de muncă). Între timp, în ultimii ani, asupra stării sistemului de pensionare o puternică influenţă negativă au început să exercite factorii săi externi. Printre aceştea, un loc important îl ocupă procesul de îmbătrânire a populaţiei, care a dus la schimbări majore în structura demografică a populaţiei. Rezultatul a fost o perturbare a echilibrului social-economic existent între generaţii, care a avut un impact negativ asupra stabilităţii financiare a sistemului de pensionare. Aceasta a determinat necesitatea de căutare în Republica Moldova a unui model de pensionare efectiv, capabil de a atenua consecinţele negative ale proceselor social-demografice din ţară.


sistemul-de-pensionare.pdf [3.15 Mb] (copieri: 184)


Lansarea celui de-al nouălea număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 198 / Publicat: 24-07-2013, 23:41 /

Institutul de Economie, Finante si Statistica a elaborat cel de-al nouălea numar al publicatiei "Tendinte in Economia Moldovei". Continutul acesteia poate fi downloadat accesand link-ul de mai jos.

 

Download ro: met_9_ro_site.pdf [3.79 Mb] (copieri: 237)

Download en: met_9_en_site.pdf [4.03 Mb] (copieri: 130)-->
"Moldovan Economic Trends"

Vizitatori
Luni160
Marţi168
Miercuri137
Joi155
Vineri134
Sîmbătă130
Duminică65

Hituri totale:198
În total ne-au vizitat:68
Record de vizitatori pe zi:65
Online pe site:

Abonare la noutăți
Numele, Prenumele:
e-mail:
* pentru a fi la curent cu cele mai importante noutăți, mese rotunde și conferințe.


../../../../search.ebscohost.com/default.htm